תקנון האתר

תקנון זה וכן תכנים באתר מיחונן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לבני שני המינים במידה שווה.

 1. הערכות המקוונות הנרכשות באתר להכנה למבחני מחוננים או להכנה למבחנים אחרים נמצאות באזור האישי של הלקוח, לפי הפרטים שהוכנסו  בתהליך הרכישה, ובהתאן ללינק שנשלח למייל הלקוח. המייל נוצר ללקוח מיידית לאחר הרכישה ויגיע למייל הלקוח תוך מספר דקות.
 2.  התכנים באתר חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך שהיא בכל תוכן ומידע מתוך האתר ו/או המבחנים, לרבות באתר אינטרנט אחר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד’, שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים במערכת.
 3. אחריות : היות ולמפעילי האתר אין שליטה על מצבו הפיזי או הנפשי של המשתמש בעת עשיית המבחן או השאלות בחוברות ואין לנו כל דרך לדעת אם דעתו הוסחה או שהמשתמש היה חשוף להפרעות כלשהן בזמן פתרון המבחנים והתרגולים בערכות– אין האתר או מפעיליו מתחייבים כי התוצאות שהוגשו במבחן מייצגות או משקפות את התוצאות שאותן ישיג המשתמש במבחני האיתור. המשתמש ו/או הוריו מצהירים בזה, כי הם אחראים באופן בלעדי להכנה או חוסר ההכנה שתעשה לקראת מבחן איתור המחוננים או מבחנים אחרים. האתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה משימוש במוצרי אתר מיחונן.אונליין 
 4. מובהר כי מבחני הסימולציה, התרגולים והשאלות בחוברות נכתבו על ידי מפעילי האתר ואינם מבחנים רשמיים של משרד החינוך או כל גוף שהוא
 5. מודגש כי השאלות במבחנים ובחוברות ההכנה נכתבו בהתאם לרמה שאמורה להתאים לרמה המצופה ממבחני האיתור אך אין האתר ו/או מפעיליו מתחייבים שאכן השאלות בחוברות ובמבחנים יתאימו ברמתן ו/או בתוכנן ו/או בנושאיהן לשאלות שישאלו במבחן האיתור.
 6. אם המיילים לא הגיעו מסיבה כלשהי תוך 10 דקות מרגע הרכישה יש לבדוק בספאם או בקידום מכירות. באם לא ניתן למצוא את המידע הנשלח למייל שלכם, ייתכן כי הוכנס מייל שגוי או שהמייל שהוזן דוחה את המייל שנשלח עקב אבטחה. במקרה כזה יש ליצור עמנו קשר בטלפון או במייל ולציין פרטי התקשרות הנושא ייבדק ובאם בוצעה רכישה כדין ישלחו שנית כל פרטי החיבור לאתר ולשימוש בערכות.
 7. תוקף המוצרים: באם יש בערכה חוברת להדפסה, באתר מצוין תוקפה של כל חוברת. התוקף של החוברות נקבע על מנת לאפשר שינויים ועדכוני החוברות בהתאם לשינויים הנעשים במבחנים. לקוח המעוניין בקבלת חוברת חדשה לאחר שפג תוקפה, יפנה במייל למיחונן ויציין בקשתו. באם חלפה יותר משנה מתום תפוגת התוקף של החוברת מיחונן לא מחוייבים לשלות חוברת מעודכנת וחדשה.
 8.   שימוש במידע ובפרטי המשתמש : אתר מיחונן-אונליין יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. כמו כן יהיה אתר מיחונן רשאי לעשות שימוש במידע ולפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתו.
 9. פרטי המשתמש אינם מועברים לכל גורם חיצוני או צד ג’ כלשהו.
 10.  פרטיות ו:  COOKIES  אתר מיחונן עשוי לאסוף מידע אודותיך ואודות אופן השימוש באתר באמצעות cookies ובאמצעות טכנולוגיות אחרות. אתר מיחונן שומר לעצמו את הזכות לשלוח מידי פעם דיוור רלוונטי ללקוחות או למתעניינים או לאוכלוסייה המתאימה בכל אחת מהפלטפורמות של מיחונן או מכון פיינגולד. האתר רשאי לעשות שימוש בכל הפרטים שמסרתם לצורך אופטימיזיה בפרסום.
 11. בהתאם לחוק “הספאם” המחייב את אישור הנמענים לקבלת הודעות, המשתמש מאשר בזאת לאתר מיחונן ו/או מי מטעמו קבלת הודעות בדואר אלקטרוני ובאמצעים אחרים.
 12. ביטולים : מדינות הביטולים היא על פי חוק הגנת הצרכן. ניתן לבטל את הרכישה עד 48 שעות מרגע אישור התשלום ובתנאי שלא בוצע כניסה לחוברת. הרשות לשימוש בערכות של אתר מיחונן-אונליין נרכשת לזמן מוגדר, ומובהר בזה כי כל הכספים שישולמו בגין רכישת הרשות לשימוש ישולמו מראש וכי לא יהיו החזרים של הכספים מכל סיבה שהיא וגם אם לא תתבצע כלל כניסה לאתר לאחר 48 שעות מרגע הרכישה, לא יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי מכל סיבה שהיא.
 13. גישה לאתר : האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת ו/או הסבר. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.
 14. זכויות יוצרים: כל הזכויות על הכתוב בערכות ובחוברות ובאתר שמורות למיחונן www.mihonan-online.co.il  מבית פיינגולד – הכנה למבחנים © והן לשימוש אישי בלבד: אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשכתב או להעביר לכל גוף אחר, בין אם מסחרי או פרטי, ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר.
 15. שונות : אתר מיחונן-אונליין רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את אתר מיחונן ומקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בבאר שבע, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 16. כל רכישה באתר פירושה הסכמה מלאה לתנאי השימוש ולתקנון, ולא תתאפשר רכישה ללא הסכמה לתקנון האתר